Projekt Noč ima svojo moč - Evropska noč raziskovalcev
Konzorcij partnerjev Ustanova Hiša eksperimentov, Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, Tehniški muzej Slovenije, Geološki zavod Slovenije ter Botanični vrt Univerze v Ljubljani je skupaj sooblikoval dvoletni projekt »Noč ima svojo moč«.
Cilj projekta »Noč ima svojo moč« je zasnovati skupek aktivnosti, ki jih bomo izvedli v okviru Evropske noči raziskovalcev (ERN) v letih 2022 in 2023.
S projektom želimo doseči, da čim širši krog ljudi spozna raziskovalce in njihovo delo.

Spored Noči raziskovalcev 29. 9. 2023
Kliknite tu
Nagovor častne pokroviteljice projekta Noč ima svojo moč, predsednice Državnega zbora mag. Urške Klakočar Zupančič
Noč raziskovalk in raziskovalcev - 29. 9. 2023
Aktivnosti bodo obsegale festivale znanosti na glavnih trgih štirih mest, raziskovalne dneve v osnovnih in srednjih šolah, več poljudnih predavanj in delavnic v knjižnicah, domu za starejše, muzejih, ... ter odprta vrata v raziskovalnih ustanovah, centru znanosti in kulturnih ustanovah.

Znanost za državljane
Rastline nam povedo marsikaj o tleh, na katerih rastejo
Gre za peščena, meljasta ali morda glinasta tla? Podajte se v naravo in raziščite! K letošnjemu vseslovenskemu eksperimentu se vsak državljan lahko pridruži tako, da se odpravi v naravo, na travnike in opazuje rastline okoli sebe. V delovnem zvezku najdete opise 14 rastlin in habitatov, v katerih uspevajo. Opažanja nam javite preko spletnega obrazca. Z vašo pomočjo bomo tako sestavili zemljevid razširjenosti opazovanih travniških rastlin ter ugotavljali, na kakšnih tleh te rastejo.
delovni zvezek
Obrazec za poročanje
Obiski raziskovalcev na osnovnih in srednjih šolah
Tudi v letu 2023 nadaljujemo z obiski osnovnih in srednjih šol, kjer raziskovalci predstavijo svoje delo.
Prijavite se za obisk raziskovalca pri vas na ima@nocmoc.eu.

Seznam sodelujočih do sedaj
partnerji projekta
Ustanova Hiša eksperimentov
Institut »Jožef Stefan«
Kemijski inštitut
Botanični vrt Univerze v Ljubljani
Tehniški muzej Slovenije
Geološki zavod Slovenije


O čem je govora?

Konzorcij partnerjev Ustanova Hiša eksperimentov, Institut »Jožef Stefan«, Kemijski inštitut, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Tehniški muzej Slovenije ter Geološki zavod Slovenije je skupaj sooblikoval projekt »Noč ima svojo moč«.

Kakšen je cilj projekta?

Cilj projekta »Noč ima svojo moč«  je zasnovati skupek aktivnosti, ki jih bomo izvedli v okviru Evropske noči raziskovalcev v letu 2023 (petek, 29. 9. 2023). Evropska noč raziskovalcev je vseevropska akcija v okviru programa za raziskovanje in tehnološki razvoj – Obzorje Evropa (Horizon Europe).

Čemu vse to?

Na pobudo Evropske komisije se širom Evrope za en dan v letu široko odprejo vrata organizacij, ki se ukvarjajo z znanostjo in raziskovanjem, da bi predstavile poklic in življenje znanstvenika širši javnosti.

Kdo sodeluje?

Projekt bo združil več kot 50 kulturno-znanstveno-izobraževalnih institucij z namenom osveščanja o pomembnosti raziskovanja in inovacij, njun vpliv na družbo in gospodarstvo ter karierne možnosti. V »nočnih« dejavnostih po vsej Sloveniji bo sodelovalo več deset tisoč obiskovalcev iz različnih ciljnih skupin.

Kaj se bo dogajalo?

Aktivnosti bodo obsegale dogodivščine, predavanja, delavnice, raziskovalne dneve v osnovnih in srednjih šolah, muzejih, ... ter odprta vrata v raziskovalnih ustanovah in znanstvenem centru.